Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám
Udo Ulfkotte: Privátní lustrace, erární cenzura
20.10.2014

Udo Ulfkotte: Privátní lustrace, erární cenzura

Udo Ulfkotte, dřív editor Frankfurter Allgemeine Zeitung, už vyšel i česky (Válka v temnotách – skutečná moc tajných služeb, Hrozba terorismu – islamisté a jejich tajná síť). Poslední knihu – Koupení žurnalisté. Jak politici, tajné služby a velké prachy ovládají německá média – vydal před pár dny teprve v originále (Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massmedien lenken). Klíčové pasáže autor shrnuje v rozhovoru s Erikem van de Beekem.
David Stuckler, Sanjay Basu: Ekonomika života a smrti
4.9.2014

David Stuckler, Sanjay Basu: Ekonomika života a smrti

David Stuckler je z Oxfordu, Sanjay Basu ze Stanfordu. Na veřejné zdraví jsou experty oba. Ekonomika života a smrti jim vyšla i česky. S podtitulkem Proč úsporná opatření zabíjí. Recese, rozpočty a politika života a smrti.
Noam Chomsky: Hnutí Occupy
1.7.2014

Noam Chomsky: Hnutí Occupy

Noam Chomsky proslul průlomy v lingvistice. Desítky let je i bardem levicové kritiky poměrů. Před pár dny pobýval u nás. Dva roky stará kniha Hnutí Occupy mu právě vyšla i v českém překladu.
James Krapfl : Ukradená revoluce
10.4.2014

James Krapfl : Ukradená revoluce

James Krapfl přednáší na montrealské McGill University. Učil však také mj. na trenčínské univerzitě. Jeho Revolution with a Human Face. Politics, Culture and Community in Czechoslovakia. 1989-1992 je doplněnou a přepracovanou verzí titulu, který už roku 2009 vyšel i v Bratislavě (Revolúcia s ĺudskou tvárou: Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989).
Carl J. Richard: Americká invaze do Ruska
5.3.2014

Carl J. Richard: Americká invaze do Ruska

Knihu Americká invaze do Ruska napsal Američan Carl J. Richard. Před pár týdny vyšla i česky, s podtitulkem 60 000 amerických mariňáků na Sibiři a české legie. Dějiny ruských revolucí – a zahraničních intervencí – přepisované už roky k nepoznání i ve školních osnovách, kráká za boltce parádně. Už tu první – v březnu (a podle tehdejšího ruského kalendáře v únoru) 1917 – „mocnosti Dohody nepochopily. Nejspíš ji považovaly za projev ´skutečně demokratického ducha´ ruských lidí, nikoli za důsledek válečného vyčerpání.“ V zajetí chiméry, že „když se zbavilo despotismu“, lze tím víc „naléhat na Prozatímní vládu, aby pokračovala ve válce“.
Martin Myant: Vzestup a pád českého kapitalismu
18.2.2014

Martin Myant: Vzestup a pád českého kapitalismu

Knížka o více než 350 stranách je na pultech už pár dní. Originál vyšel už před 11 lety. Martin Myant - starší vědecký pracovník Evropského odborového institutu (ETUI) při Evropské odborové konfederaci (ETUC) - absolvoval economics v Cambridge a doktorát z moderních československých dějin na University of Glasgow. Vydal i monografie Československá ekonomika 1948-1988: Bitva o ekonomickou reformu (The Czechoslovak Economy 1948-1988: The Battle for Economic Reform), Transformace socialistických ekonomik: případ Polska a Československa (Transforming Socialist Economies: The Case of Poland and Czechoslovakia) či Tranzitivní ekonomiky: politická ekonomie Ruska, východní Evropy a Střední Asie (Transitive Economies: Political Economy of Russia, Eastern Europe, Central Asia).
Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Rogoff: Dějiny finančních krizí
13.1.2014

Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Rogoff: Dějiny finančních krizí

Carmen M. Reinhartová – i světu známější Kenneth S. Rogoff – jsou profesory Harvard University. Na prahu roku jim i česky vyšel opus, mapující finanční krize. Cíl indikuje už názvem – Tentokrát je to jinak. Osm století finanční pošetilosti. „Tato kniha“ – zpřesňuje ho dál předmluva – „přináší kvantitativní historii finančních krizí v jejich různých převlecích. Naše základní poselství je prosté. Bez ohledu na to, jak odlišně se nejnovější finanční šílenství nebo krize vždycky jeví, existuje zde pozoruhodná podobnost s minulými zkušenostmi z jiných zemí i z historie. Potřeba uvědomit si tyto analogie a precedenty je nezbytným krokem ke zdokonalení našeho globálního finančního systému jak pro snížení rizika budoucích krizí, tak pro lepší zvládání katastrof, když už k nim dojde.“
Tassula Zissaki-Healey: Studená válka očima politického exilu
8.1.2014

Tassula Zissaki-Healey: Studená válka očima politického exilu

Paperback Řecký politický exil a národnostní menšina v českých zemích, vydaný prvotně v řečtině, se právě se dočkal i českého vydání. V řeckém politickém exilu – ač v jejím případě v Bulharsku - se narodila i jeho autorka. Tassula Zissaki-Healey je manželkou britského intelektuála (roky působil i v British Council). V Praze žijí už přes dvacet let. Tato kniha – říká v předmluvě – dává „prostor vyprávění řeckých politických exulantů a jejich dětí, kteří prožili ve vynuceném politickém exilu v Československu a dalších bývalých socialistických zemích více než 30 let“.
Slavoj Žižek: Násilí “happyendu dějin”
9.12.2013

Slavoj Žižek: Násilí “happyendu dějin”

Slavoj Žižek – guru intelektuální levice – miluje bizarní kombinace. Roky se například – vedle studií o Hegelovi – snaží křížit Marxe s Lacanem. Zvou ho i prestižní televizní relace. Kordy kříží i tam, kde je – až na pár čestných výjimek – politická levice odkládá už v maskérně. Když ho před kamerami BBC Two lanařili, aby „už konečně dospěl“ - a zbavil se renomé “klauna” a “fanatického marxisty” (“neváhajícího flirtovat ani se stalinismem”) – opáčil: „to bych se musel integrovat do jistého typu akademického diskursu, který nemám rád” (“stát se jedním z těch útlocitných, starostlivých liberálů, kteří se o trpící jen planě strachují”). Blazeovanému moderátorovi to nestačilo. Dostal ránu z milosti: “Setkáme se v pekle, nebo v komunismu?” Žižkovi právě vyšla další kniha i česky: Násilí (Violence – Six Sideways Reflections, Profile Books 2008). Píchá do vosího hnízda, jež bere obloukem i většina kurážných duší: “Měli bychom se naučit poodstoupit a vymanit se s fascinující vábničky primo viditelného ´subjektivního´ násilí, páchaného jasně identifikovatelným původcem. Musíme umět rozpoznat obrysy pozadí, jež podobné projevy vyvolává.”
Zobrazená stránka: [<<] 1 2 3 4 5 [ >>]