Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám
9.4.2020

Výzva vládě České republiky

Nenechat padnout krizí ohrožené podniky, významné pro celou republiku či určitý region, je v zájmu všech daňových poplatníků. Nikomu z nás neprospěje ani to, stanou-li se bezbrannou hříčkou cizích či domácích predátorů. Otázkou, jak těmto podnikům pomoci, se zabývá i ekonomický tým při krizovém štábu vlády. Vyjadřují se k ní i ústavní činitelé. Vedle myšlenek, s nimiž lze souhlasit, zaznívají názory, vyvolávající otazníky. Proto jsem inicioval otevřený dopis vládě ČR a získal k jeho podpisu osobnosti, respektované širokou veřejností. Cílem je posunout řešení otázky žádoucím směrem - a včas upozornit i na hrozící úskalí a omyly.
Olin Jurman  a kolektiv: Převrat - Pravda, fámy a lži o 17. listopadu
1.3.2020

Olin Jurman a kolektiv: Převrat - Pravda, fámy a lži o 17. listopadu

Motto: Jen naiva si může myslet, že cinkání klíčů zbořilo režim.Poručík Ludvík Zifčák Milan Růžička alias Martin Šmíd
2.12.2019

Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc.: Zkušenosti ze tří čtvrtin století ve straně

Leckdo duševně ustrne už po škole. Milana Matouše zdobí vnímavá duše i s devíti křížky na zádech. V armádě to dotáhl na plukovníka. V civilu na zástupce šéfa teoretické centrály KSČ. Člena-korespondenta ČSAV a lídra Socialistické akademie. Tady shrnuje cestu, jíž prošel od dětských let. Napříč křižovatkami, směrodatnými pro celou zemi. Očima vzdělaného marxisty je to poutavé panorama. I pro ty, kdo vidí to či ono jinak.
Ivo Krieshofer: Kdo vypěstoval Hitlera
18.7.2019

Ivo Krieshofer: Kdo vypěstoval Hitlera

Knihu Nikolaje Viktoroviče STARIKOVA Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina jsem přečetl jedním dechem. Vzápětí mi bylo líto, že jsem se k ní dostal téměř náhodou, a že zůstává milovníkům historie skryta. Proto jsem se rozhodl pokusit se interpretovat nejzajímavější pasáže, aniž bych dodával další informace k tématu - vlastní či odjinud. Bylo nesnadné stručně vybrat údaje z 366 stránek knihy, ale doufám, že výsledek bude inspiroval mnohé, aby si knihu opatřili a přečetli si další podrobnosti o málo známých událostech z první poloviny minulého století. Jsou totiž poučením i pro dnešek.
Michael Morris: Co nesmíte vědět!
16.5.2019

Michael Morris: Co nesmíte vědět!

Cesta, vedoucí ke vzniku knihy, kterou držíte v rukou, nebyla běžná - nikdy jsem ji totiž neměl v plánu napsat. Dá se říct, že mi ji nadiktoval sám život: v průběhu let jsem byl svědkem, jak banky doslova zničily několik mně blízkých lidí. Viděl jsem, jak můj přítel přišel na burze o celý svůj majetek. Zažil jsem, jak se při zhroucení americké banky Lehman Brothers rozplynuly v nenávratnu skromné úspory jedné starší dámy. Viděl jsem hněv, smutek, slzy a bezmocnost.
Petr Hampl: Prolomení hradeb
8.5.2019

Petr Hampl: Prolomení hradeb

V knize Prolomení hradeb odpovídám na otázky typu: Proč se hroutí západní civilizace? Je vítězství islámu neodvratné? Proč v zápasu ideologií zvítězil multikulturní marxismus? Proč mocní lidé realizují své zájmy právě podporou islámské imigrace, i když by mohli téhož dosáhnout jinak? Jak to souvisí s jinými oblastmi života? Existuje něco na způsob spiknutí? Jaké jsou scénáře dalšího vývoje? Co všechno mohou běžní občané udělat, aby se naplnily scénáře méně špatné?
Pplk. v. z. Ing. Ladislav Středa, CSc.: Novičok. Případ Sergeje a Julije Skripalových
10.3.2019

Pplk. v. z. Ing. Ladislav Středa, CSc.: Novičok. Případ Sergeje a Julije Skripalových

Horor na téma "Novičok" živí celé zástupy "slouhů slouhů" (jak je trefně tituluje jeden pražský docent). Ta sorta papouškuje "obraz nepřítele". "Enemy image" coby švindl "strany války", ohrožující i bezpečnost naší republiky. Ten horor je děravý jako řešeto. Všimne si toho, kdokoli myslí vlastní, a ne cizí hlavou. Tím víc vidí švindlu pod kůži špičkový expert. Ochrana proti chemickým zbraním byla jeho parketou už v armádě. Posledních více než dvacet působí v civilních institucích státu. Jako přední odborník v otázkách, souvisejících s naplňováním mezinárodních smluvních závazků o zákazu chemických zbraní.
Milan Matouš: Trump a krize amerického imperialismu
18.11.2018

Milan Matouš: Trump a krize amerického imperialismu

Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc. byl i členem-korespondentem Československé akademie věd. V červenci oslavil devadesátiny. Stále však píše i celé knihy. Ta předposlední má co nevidět vyjít ve standardním formátu. Tu poslední svěřil k vydání elektronickému samizdatu.
David Graeber: Zámky a podzámčí „bezúčelné práce“
13.11.2018

David Graeber: Zámky a podzámčí „bezúčelné práce“

Řekne-li se David Graeber, knihomol už ví. Jeden z titulů profesora London School of Economics zdobí i náš knižní trh. Jmenuje se DLUH. PRVNÍCH 5.000 LET. Vydaly ji brněnské BizBooks už v roce 2012. Před pár dny vyšla Graberovi kniha, bořící jiný mýtus. Nazval ji BULLSHIT JOBS. A THEORY. Džob máme i v češtině. „Bull“ je býk a „shit“ zase ho..o. Spojení obou slov sice už změklo i do konotací, které tolik nepáchnou. Včetně slovesa „to bullshit“ – „žvanit nesmysly“ (hlavně ty, co mají „uvádět v omyl nebo tahat za nos“), řečeno se slovníkem velevážené firmy Webster. Na téma, jež nastoluje profesor, však sedí spíš prvotní význam. Tedy řekněme „práce na ho..o“
Zobrazená stránka: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 [ >>]