Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Prof. PhDr. Milan Matouš DrSc: Světová revoluce a vývoj marxismu

1.6.2021 |

Vznik marxismu je počátkem vědeckého výzkumu a poznání zákonitostí společenského vývoje. Nezrodil se ze dne na den a mávnutím kouzelného proutku. Rodil se postupně v důsledku objektivních a subjektivních podmínek.

Vytvořil proň podmínky a vynutil jej kapitalismus jako systém výrobních a společenských vztahů, nesmiřitelný protiklad kapitalistů a proletariátu.

Kapitalismus vznikal s přechodem od feudalismu k soukromému vlastnictví výrobních prostředků a svobodné pracovní síle. Prvopočátky kapitalismu sahají do dob renesance v dnešní Itálii, v Nizozemí a Anglii. Rozpor mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli nalézal výraz v utopických představách spravedlivého sociálního uspořádání.

Za přechod socialismu od utopie k vědě vděčí lidstvo genialitě Marxe a Engelse.

Knihu Prof. Matouše si můžete stáhnout zde