Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Die Welt: Paušální zelená imigraci porušuje německé zákony

Gutachten sieht unklare Rechtsgrundlage für Grenzöffnung
Angela Merkel

Nad stanoviskem právníků Spolkového sněmu

Hlavně „uprchlíci, přicházející z Rakouska, tedy ´bezpečné třetí země´, měli být vlastně odmítnuti“ už v roce 2015, cituje německý deník z verdiktu parlamentních právníků. „Několik dnů před volbami do Spolkového sněmu,“ dodává k tomu, „vyvolal posudek k uprchlické krizi rozruch“. Nastoluje totiž i otázku, zda tím, komu jedinému připadá právo rozhodnout, jak s přílivem migrantů naložit, nebyl už na podzim 2015 právě spolkový parlament. Sama spolková vláda, která to učinila o své vůli, přitom dodnes nevysvětlila, čím se řídila z pohledu platného práva.

Zmíněný posudek, který má deník k dispozici, se odkazuje na klauzuli „důležitosti“. Tedy zásadu, judikovanou německým Ústavním soudem, podle níž z „principů, demokratického a právního státu“ plyne, že v „základních normativních otázkách je o všem podstatném povinen rozhodnout sám zákonodárce“. Zda takovou otázkou bylo i to, jak se postavit k migračnímu tsunami, však vědci, zavázání k „neutralitě“, explicitně neřeší.

„Poukazují však na nález spolkového Ústavního soudu k otázce následného přistěhování rodin. Podle něj je rozhodnutí, ´zda a jakým dílem neněmeckého obyvatelstva na jeho celkovém počtu bude limitováno přistěhovalectví cizinců na spolkové území´,  v kompetenci legislativy.“

Právě „k tomu však nikdy nedošlo. ´Otevření hranic´ kancléřkou Merkelovou, jak se říká jejímu kroku ze 14. září 2015, totiž předcházel jen pohovor s jednotlivými ministry. Parlament o dané otázce nerozhodoval ani pak.“

Posudek právních autorit Spolkového sněmu upozorňuje, že „spolková vláda neposkytla dodnes žádné informace ani o tom, na jakém právním základě své rozhodnutí přijala.“ 

Jedinou výjimkou z „povinnosti odmítnout vstup“ ze zemí, považovaných za „bezpečné“ (typu Rakouska) by byla „jmenovitá instrukce spolkového ministerstva vnitra“. Vydána však dodnes nebyla ani ta. Uplatněn nebyl ani mechanismus, upravený paragrafy o „právu na samostatný vstup“ a „opravňující přijmout uprchlíky, jež měli zůstat v jiných zemích“. 

„Z posudku se stala rozbuška, protože jak FDP, tak AfD už deklarovaly, že pokud se do Spolkového sněmu dostanou, zasadí se o vznik vyšetřovacího výboru, který politiku Angely Merkelové v dané oblasti přešetří.“

„Na její objasnění naléhá i Levice. Podle její poslankyně Sevim Dagdelenové by ´kancléřka už z respektu vůči Spolkovému sněmu stanovisko zaujmout měla´. ´Pomoci lidem´ v roce 2015 bylo sice namístě.  Posudek ovšem dokládá, že jak Angela Merkelová (CDU), tak její vicekancléř Sigmar Gabriel (SPD) tehdy jednali zbrkle, a právě tím nakonec sami posílili vliv AfD. Z procedury, vedoucí k rozhodnutí, ke škodě věci vyloučili nejen Spolkový sněm, ale i sousední země,“ konstatuje dnes i jeden z nejčtenějších německých listů.