Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.:O hodnotách

29.8.2023 |

Docentka Pedagogické fakulty od 1969, profesorka (obor pedagogika) 1990 - 1993, 1990-1991 děkanka PdF Masarykovy univerzity v Brně. Vydala řadu učebnic a dalších publikací, například Úvod do pedagogické antropologie a axiologie, Obecné základy estetické výchovy, Obecné základy mravní výchovy, Studijní texty k sociální filosofii, Česká a slovenská otázka v soudobém světě: naše zájmy a základy naší hodnotové orientace v EU, Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století: úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí československého listopadu, 1989-1999 a k 150. výročí narození T. G. Masaryka, 1850-2000.

Přítomný soubor esejů představuje autorku jako angažovaného vědce, pedagoga, historika a především občana, jemuž nejsou lhostejné okolnosti, v nichž žijeme, kořeny, z nichž dnešek vyrůstal, a perspektivy, které se před námi otvírají. Její tématický záběr je rámován současnými, namnoze oprávněně kriticky nahlíženými parametry eurounijní integrace; autorčiny obavy pramení především z čím dál častější tendence k přepisování dějin ve jménu aktuálních politických požadavků. Proto se vrací ke skutečným dějinám a nachází v nich oporu pro svá východiska. Zabývá se jazykem, literaturou, slovesností, jako jednou z hlavních opor přežití národa v onom dnešním „babylonu“, a dospívá k definici svých hodnotových představ, které se vejdou do slov jako etika, poctivost, humanita.

Soubor úvah a esejů je doplněn o dvě obsáhlé vzpomínkové črty připomínající naše národní kořeny a ilustrující století, dějící nás od vzniku první samostatné republiky v roce 1918.

Úvodní slovo tvoří laudatio, pronesené Janem Poláčkem u příležitosti udělení Ceny Unie českých spisovatelů Stanislavě Kučerové v roce 2018. Místo doslovu pak přetiskujeme recenzi klíčové knihy S. Kučerové Člověk – hodnoty – výchova.

 

Celý text ke stažení zde