Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Hampl Petr: Poctivost a kreativita. Kapitoly z buranské sociologie a volné úvahy

17.3.2023 |

Z protokolu komisařa pro ideovu čistotu literatury: PETR HAMPL, narozen 1969, Praha. Jako absolvent multykulturné progresivní Filozofické fakulty Unyverzity Karla, sociologické fakulty, se dluho jevil jako perspektyvni kádr, plně seznámeny s pokrokovým směřováním genderově a etnycky spravedlivé společnosti.

Jmenovaný HAMPL ovšem skrýval sve pravé smyšleni, čimž zmátnul a zklamal mnoho svých kolegu a gestoru, keři upřímně věřili v jeho pokrokové multykulturni smyšleni. Po úvodních zušenos- ťach z jeho medyjalnich vystupeni bylo rozhodnuté o ukončeni pozyvani dotyčného HAMPLA do mul- tykulturně normalizovaných medyji. Postupem času se začal projevovat jeho reakčni charakter. HAMPL se začal stavjat proti pokojnému, mírovému přisunu multykulturnich sil do Evropy a začal se stavjat na pozice bělošského separatyzmu, kery prosazuje teze o tisícileté bělošské dominanci v prostoru střední Evropy. PETR HAMPL se začal stavjat dokonce i proti vědecky prokázaným studijam, keře dokazuju, že střední Evropa ma tisiciletu tradyci pozityvniho vlivu pronikáni jiných náboženství do teto oblasti do tohoto prostoru. HAMPL se snaží maskovat xenofobni postoje bělošské populace, dočasně ovládající středoevropsky prostor.

Lustrovaný objekt HAMPL inycijoval v roce 2017 založeni reakčniho spolku tzv. „Česke společnosti pro civilizační studyja“, kde působí jako tajemník a kde je tež činný nechvalně známi spisovatel BENJAMIN KURAS nebo sociolog JAN KELLER, keři prosazuju a rozvijaju multykulturně škodlivé myšlenky ame- ryckeho pravicového politologa SAMUELA HUN- TINGTONA.

To však byl enem začatek politycky škodlivých aktyvit PETRA HAMPLA. Nedluho pote se podílel na založeni tzv. „Sdruženi přátel heterosexualniho bileho chlopa“, keře otevřeně zneužívá svobody slova a robi si srandu ze svátých zasad politycke korektnosti, prav etnyckych menšin a úchylných orientaci a prosazuje ochranu prav tzv. „pracujícího bileho heterosexualniho muže“.

Po neúspěšných pokusach o politycky odpor proti spravedlivé multykurně-socialistycke doktríně v řadách Strany svobodných ovčanu, Bloku proti Islandu a Apaču (příčiny inklinace k indyjanum, pravě tak jako nenávist k ovcam nebo Islandske republice nebyly bliže prozkumane) se pustil do publikační propagace svých nenávistných myšlenek.

Po několika nemastných, neslaných a nesladkych pokusach vydal v březnu roku 2018 paskvil pod názvem „Prolomeni hradeb“. Tento brak, původně našimi kontrolními elfo-trolimi organy považovaný za minoritní a neškodný, se bohužel stal učebnici re- akčnich sil, keře přivítaly vznik tohoto paskvilu jako stěžejní dílo svého nesmyslného boje proti spravedlivé, multykulturně socialistycke společnosti. Tento xenofobně fašistycky brak okamžitě přivítali reakčni publicisti JAROSLAV BAŠTA nebo BENJAMIN KURAS, druhy jmenovaný označil tento paskvil jako „mistrovské dilo“.

Příliš pozdě zme si uvědomili nebezpečí teto knihy, kera bohužel odhaluje mnoho z princypu našeho směřováni a ovládáni společnosti. Naši multykulturně uvědomělí kolegové a přátele se pokusili zahranit besedám o teto podvratné knize, např. v Krajské vědecke knihovně v Liberci, bo jak všeci vime, na knížce „Prolomeni hradeb“ samozřejmě nic vědeckého neni. Co je a co neni vědecke, o tom rozhodujeme my. Bohužel tym došlo k nechtěným kontroverzím, do kerych se zapojili notoricky známi pravicoví exponenti JAROSLAV FOLDYNA nebo VACLAV KLAUS (ten mladší). V pravicových kruhách se kniha stala modnim zbožím a během krátké doby došlo ke štyrem dalším dotiskům, čimž zme přispěli k popularizaci tohoto pravicového paskvilu, což zme přirozeně nechtěli.

* * *

O nebezpečnosti dystribuce knihy v okruhách bílých heterosexualnich mužu svědčí např. kapitola „Co robit“.

Přikládám ukázku:

„Co robit? Robit. Je důležité, aby ve správný čas byli připraveni nejen zločinci a nepřátelé civilizace, ale i dobří lidé. Co je tedy třeba se naučit?

• Organizovat se, vytvářet sítě, budovat vzájemnou důvěru, podporovat se, učit se pracovat společně.

• Shánět peníze a další zdroje a dobře s nimi hospodařit.

• Pěstovat fyzickou zdatnost, trénovat bojová umění, cvičit koordinaci v oddílech.

• Učit se realizovat akce, řídit projekty, koordinovat větší počty lidí.

• Budovat komunikační kanály, předávat si informace, vytvářet záložní kanály pro případ, že některé budou vypnuty atd.

Je čas pěstovat ty psychické a charakterové vlastnosti, kterých bude zapotřebí v případě střetnutí, ať už bude vedeno politickými nebo nepolitickými prostředky. Vůle, neústupnost a odhodlanost mohou hrát větší roli než výkonné mozky. Tyto vlastnosti musí být systematicky pěstovány. Je nejvyšší čas vychovávat mladé lidi jako bojovníky, ne jako dvořany v navoněných parukách. Tváří v tvář nenávistné propagandě o tom, že Západ je zlo a jeho zánik je něčím žádoucím se potřebujeme utvrzovat v tom, že ty základní návyky a vzorce chování, na kterých byla naše civilizace založena po tisíce let, stojí za to, aby byly bráněny. To znamená pořádat přednášky, diskuse, nahrávat videa, šířit je, mluvit s lidmi kolem a vše, co k tomu patří. Rodiče by měli mluvit s dětmi a vysvětlit jim, že to, co slýchají ve škole, jsou propagandistické lži. “

Už je vam jasné, že se jedna o otevřene vyzvy k reakčnim vystupenim proti pokrokovým multykul- turně socialistyckym silám? Kniha je plna nenávisti a je v ni otevřeně vyzyvane k našili. Viz následujici úryvky:

„Pokud nedojde k nějaké naprosto nečekané a dramatické události, která by otočila dějinný trend, uvidí ještě naše generace hořící evropská města, zabíjení nevěřících jako součást každodenního života a nastolení chálifátu, případně pád do neustálého a chaotického boje nejrůznějších islámských skupin. Znovu se objevuje rasismus. Tentokrát zaměřený proti bělochům. Na rozdíl od dřívějších forem rasismu není protektorský, nýbrž více či méně otevřeně hovoří o nutnosti zcela vyhladit lidi s bílou barvou kůže. Přirozeně fungující společnost s minimem byrokratických povinností, kde lidé dokážou své věci řešit sami, je z hlediska byrokracie noční můrou. Společnost je škrcena byrokracií. Nových nařízení a předpisů přibývá tak prudce, že už se téměř nedá žít, podnikat, vychovávat děti a dělat všechno ostatní, co patří k životu. Nikdo o ničem nedokáže s jistotou říci, že to nebude zítra zakázáno nebo omezeno zničující regulací. “

„Co se s tím dá dělat? Odpověď zní: „Neunáhlit se. “ Vyčkávat na oslabení protistrany a na vhodnou příle- žitost. Během té doby se ale zatím intenzivně připravovat. Podpořit kohokoliv a cokoliv, co může vést k narušení současného systému. Zapojit se do politických nebo jiných projektů. Vést ústupové boje - cokoliv, co zpomalí imigraci, zavádění islámského práva, multikulturní výchovy... zkrátka všechno, co zpomalí zánik tradičního světa aspoň o kousek, je dobré. Ale při tom všem si uvědomovat, že to je jen příprava naprotiúder, který proběhne v budoucnu, nebo třeba už zítra!“

„Možná se setkáte s tvrzením, že Češi nejsou něčeho takového schopni, že to není součástí našeho genetického kódu. Ale jak jinak bychom mohli přežít přes tisíc let tváří v tvář nepříteli? Stačí si připomenout mobilizaci roku 1938. Pouhých 24 hodin stačilo, aby Češi úplně odložili své běžné životy a nastoupili do bojových jednotek. Muži byli ochotni postavit se proti výrazně silnějšímu nepříteli, i když si dobře uvědomovali poměr sil. Dnes je důležité, aby nezávisle vznikaly skupiny, kde se lidé budou samostatně organizovat a ve svém postoji podporovat a utvrzovat. Bez těchto skupin se neposuneme dál. A k tomu nepotřebujeme centralizovanou organizaci, ale naopak chaotický stav stovek a tisíců různě zaměřených part, skupin, spolků a projektů. Evropané už mnohokrát osvědčili, že se dokážou rychle adaptovat a rychle nacházet nová řešení, jsou-li pod tlakem. Navíc můžeme s jistotou počítat s dalšími posuny a konflikty. Zatímco nedávno dorostlá generace byla vychována v pohrdání vlastní kulturou a podřízeností vůči islámu, další generace budou formovány každodenními útoky a vědomím nepřátelství. Znamená to, že už se nikdy nevrátí ten bezpečný svět našeho dětství? Obávám se, že tomu tak je.“

Vic než deset tisíc prodaných kusu tohoto nebezpečného, otevřeně reakčniho pamfletu znamena, že zme zanedbali naš dozor nad vydáváním a šířením myšlenek našich ideologických nepřátel. Kniha „Prolomeni hradeb“ naprosto otevřeně popisuje naše úspěšné postupy, použité v minulosti a može nebezpečně narušit naše projekty do buducna.

Protipokrokově zaměřené aktyvity PETRA HAMPLA su nebezpečím pro cely multykulturně socialistycky pokrok. Jeho názory su naprosto nekritycky přijímané mezi konzervatyvni bělošsku heterosexualni vrstvu. Jeho nova kniha by se mohla nekontrolované šiřit a negatyvně ovlivnit vnimani pokroku a miru.

Z tohoto důvodů navrhuji zařazeni autora do našeho elfo-trolliho seznamu s názvem MUKL a považuji za nezbytné, aby bylo zahraněné nechtěné propagaci a publikaci jeho nového pamfleta. Potenciální vydavatele by měli byt upozorněni, že pokud se budu podilet na vydáváni tohoto pamfletu, budu zbaveni možnosti přijímáni dotaci a jejich tiskárny možu byt zabavené pro porušeni zakona.

Za sekci Elfo-troll, chranici neposkvrněné ideje multykulturniho socializmu
Ladislav Větvička, komisař pro ideovu čistotu literatury, Bruslistan

 

Knihu si můžete stáhnout zde