Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Milan Matouš: Vůdčí osobnosti napříč dějinami

Vůdčí osobnosti na fónu dějin
Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc

Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc. oslaví v létě už 92 let. Produktivnější je však stále víc, než desítky mladíků. Exkurzi řadou osobností dneška i minulosti, stojících za pozornost, dokončil před pár dny. Než mu vyjde jako vázaný titul, dal nám zelenou nabídnout ji zájemcům touto cestou. 

V posledním půlstoletí jsou u nás a v Západní Evropě státníci a politici lepší i horší, ale žádný takový, aby měl vyhlídku vstoupit do dějin jako významná osobnost.

Názvy jednotlivých kapitol knihy:

Vladimír Iljič Lenin: Osobnost, její úloha v dějinách , Georgij Valentinovič Plechanov: O úloze osobnosti v dějinách, Přemysl Otakar II., Karel IV., Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova, Jan Amos Komenský, T. G. Masaryk, Klement Gottwald, Klasici marxismu Marx a Engels, Lenin a leninismus, Josif Vissarionovič Stalin, Mao Ce – tung a Čínská revoluce, Čingischán, Tamerlán, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Rozporné Spojené státy americké, Vladimír Vladimirovič Putin, Sergej Viktorovič Lavrov, Sergej Kužugetovič Šojgu, Si Ťin-pching,

Světová socialistická revoluce se nezastavila

Mezi vyvrcholením světového socialistického vývoje za života Stalina a dneškem je období těžkých a složitých sociálních zápasů. Největší katastrofou byl pád Sovětského svazu. Tento zločin založil Chruščov a dovršili Gorbačov s Jelcinem. Rozpadlo se světové socialistické společenství a imperialismus Spojených států se vrhl do úsilí zmocnit se panství nad lidstvem.

Velikou ránu utrpělo mezinárodní komunistické a revoluční dělnické hnutí. Nejen co do početnosti, ale oslabením vlivu a autority. Reakční propaganda vydává konec Sovětského svazu za fiasko pokusu o svržení kapitalismu a důkaz, že je mu souzeno trvat navěky.

Světový revoluční proces byl otřesen, ale zastaven nebyl. Nezáleží na vůli jedinců. Je projevem objektivních zákonitostí, jež objevili klasici marxismu. Tyto zákonitosti se uskutečňují prostřednictvím nesmiřitelného zápasu mezi vykořisťovanými a vykořisťovateli.

Světová revoluce působí v dnešním světě na stále širší frontě. Strhuje sebou četné sociální vrstvy, promítá se do národně osvobozeneckého boje, do úsilí států o suverenitu, do zápasu proti usurpátorům za mír a lidské podmínky k životu. Úběžníkem je boj proti imperialismu Spojených států a jejich vazalů a kompliců.

Jak sílí dravá ziskuchtivost velkoburžoazie, stupňuje se revoluční vzdor, aktivní obrana a protiofenziva mas pracujících. Celoplanetární duel světového přechodu od kapitalismu k socialismu se promítá tím či oním způsobem do všech velikých událostí našeho věku.

Jaké vůdčí osobnosti dnešní doba žádá.

Absolutně dokonalí lidé se nerodí. Géniové jsou vzácní.

Předpoklady člověka pro určitou funkci se plně poznají teprve tehdy, když se jí ujme.

 Nicméně určité dispozice jsou a-priori nutné.

Musí chápat objektivní potřeby a oprávněné zájmy společnosti, jíž má sloužit.

Musí mít inteligenci, znalosti a odvahu řešit strategické úkoly dané společnosti.

Musí být oddán internacionalismu pracujících, myšlence míru a spolupráce všech národů a států.

To ve svém celku vyžaduje, aby si byl vědom, že žijeme v epoše socialistické revoluce a aby chápal úlohu, kterou v ní plní společnost, jíž má sloužit.

Kniha Vůdčí osobnosti na fónu dějin ke stažení