Titbits From Abroad
RSS RSS napište nám

Worldcrisis.ru: Symptomatická anketa po 25 letech

VCIOM se Rusů zeptal jako tehdejší referendum

Dnes je to 25 let od referenda, má-li být zachován Sovětský svaz. 17. března 1991 odpovědělo kladně 76 procent voličů. Ruská agentura VCIOM tu otázku zopakovala. V reprezentativním průzkumu veřejného mínění v těchto dnech.  

Tentokrát ovšem nikoli „má-li“, nýbrž „měl-li“ být SSSR zachován. Výsledky zveřejnila i po věkových skupinách. Prvá z trojlístku cifer představuje procento kladných odpovědí, druhá záporných a třetí těch, které vlastní názor nevyslovily.   

U dotázaných ve věku 18 – 24 let jde o proporci 43 : 24 : 29 procentům. U účastníků v kategorii 25 – 34 let o poměr 51 : 25 : 24 procent. U věkové skupiny 35 – 44 let to dělá 65 : 20 : 15 procent. U dotázaných ve věku 45 – 59 let pak 70 : 19 : 12 procent. U kategorie šedesátiletých a starších 76 : 13 : 11 procentům.

Celkový poměr činí 64 : 20 : 16 procent.

V tehdejší RSFSR se za zachování SSSR vyslovilo poněkud méně dotázaných, než v celosvazovém měřítku – 71 procent. Po 25 letech jich jsou shodného názoru stále skoro dvě třetiny. O pouhých 7 procent méně než tehdy.

Kdo myslí hlavou, ví, co vše to znamená. I na téma reprobeden, vtloukajících do budek pravý opak. Ty v jazyce českém nevyjímaje.